Chương trình Con Đường Thành Công

Video tạo động lực

Các video tạo động lực tác động khá mạnh đến tâm trí. Giúp mọi người lấy lại tinh thần và quyết tâm hành động.

(các video này được sưu tầm trên youtube)


Bài hát tạo động lực:

1. As we fly của Kristin Mooney

2. When You Believe của Ken D. Ward

3. Everyone Is No. 1 của Andy Lau


Video có những lời dẫn mạnh mẽ:

1. Vượt qua sự lười biếng

2. Giấc mơ

3. Tầm nhìnBài hát tạo động lực

Video có những lời dẫn mạnh mẽ