Chương trình Con Đường Thành Công

Robert Kiyosaki - chuyên gia về tài chính với sơ đồ nổi tiếng Kim Tứ Đồ sẽ trợ giúp bạn.


Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu về Kim Tứ Đồ:


Kim Tứ Đồ thể hiện bốn cách khác nhau tạo ra tiền bạc cho mọi người. Chẳng hạn, một người làm công kiếm tiền nhờ làm thuê cho một người nào đó hay một công ty, những người làm tư kiếm tiền bằng cách tự làm việc cho chính mình. Một doanh nhân kiếm tiền từ công việc kinh doanh của mình, và các nhà đầu tư kiếm tiền từ nhiều hình thức đầu tư đa dạng mà nói khác đi chính là từ việc sử dụng tiền để tạo ra thêm nhiều tiền hơn. Những phương pháp kiếm tiền khác nhau đó đòi hỏi những kiểu suy nghĩ, lối sống, kỹ năng chuyên môn, đường lối hấp thu giáo dục, và những cá tính tương thích. Những hạng người khác nhau sẽ bị lôi kéo vào những khu khác nhau trong tứ đồ.


Trong khi tiền bạc là đối tượng chung, những cách kiếm tiền thì lại thiên hình vạn trạng. Giả như bạn bắt đầu lưu tâm đến sự phân chia trên tứ đồ, có lẽ bạn sẽ tự hỏi mình câu này, “Tôi kiếm được tiền chủ yếu từ phần nào trong kim tứ đồ ấy?

Mỗi phần của tứ đồ đều khác nhau. Để kiếm được tiền từ những phần khác nhau cần phải có những kỹ năng và cá tính khác nhau, cho dù một người có thể ở cùng lúc những phần khác nhau đó.


1) NHÓM THỨ NHẤT – GÓC PHẦN TƯ BÊN TRÁI KIM TỨ ĐỒ : NHÓM E (EMPLOYEE)
Những người làm công ăn lương, bạn có một công việc là làm giàu cho ông chủ của bạn. Nhóm này chiếm đại đa số ví dụ: công nhân viên, công chức nhà nước, giáo viên, bác sĩ, giám đốc (được thuê để điều hành, quản lý)….
3) NHÓM THỨ BA – GÓC PHẦN TƯ THỨ NHẤT BÊN PHẢI KIM TỨ ĐỒ: NHÓM B (BIG BUSINESS HAY BUSINESS OWNER) - nhóm chủ doanh nghiệp. Họ sở hữu một hệ thống và con người làm việc cho họ. Vd: tập đoàn Hon Đa, Microsoft, tập đoàn FPT, tập đoàn BMV…
2) NHÓM THỨ HAI - GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI BÊN TRÁI KIM TỨ ĐỒ: NHÓM S (SELFEMLOYEE)
– những người tự làm chủ (làm cho chính bản thân bạn). Nhóm này cũng
rất phổ biến ví dụ: những người tự mở hàng quán ra buôn bán, hay mở một công ty riêng và thuê vài nhân viên về làm cho mình, hay là những ông bác sĩ mở phòng khám riêng, hoặc luật sư ra mở văn phòng riêng…

4) NHÓM THỨ TƯ-GÓC PHẦN TƯ THỨ HAI BÊN PHẢI KIM TỨ ĐỒ: NHÓM I
(INVESTOR)- Nhóm những nhà đầu tư (tiền làm việc cho họ) Những nhà đầu tư là những người sử dụng đồng tiền để tạo ra tiền, họ bắt tiền bạc làm việc, kiếm tiền cho họ. Ví dụ : họ là những nhà đầu tư bất động sản, cổ phiếu, các quỹ hỗ tương…