Chương trình Con Đường Thành Công

Tư vấn hành động

  • Bạn có mong muốn Thay đổi và muốn được Tư vấn chiến lược hành động phù hợp?

Liên hệ với Chương trình Con Đường Thành Công qua inbox facebook: tại đây.

Xem thông tin về Cộng Đồng Con Đường Thành Công: tại đây

  • Bạn có mong muốn Thay đổi và muốn được chỉ dẫn từ các chuyên gia? 

Xem các mục Chuyên gia thành công: tại đây.

Tư vấn của Chương trình CĐTC
(nội dung đang được xây dựng, bạn có thể liên hệ qua tin nhắn facebook để được tư vấn)
  • 1- Nạp Năng Lượng
  • 2- Xác định Mục tiêu
  • 3- Kế hoạch Hành động
  • 4- Đo lường Kết quả
  • 5- Tra cứu Bản đồ TL
1- Nạp Năng Lượng

Cách thức thực hiện:

Chuyên mục đang được hoàn thiệnHỏi: Tại sao cần Nạp Năng lượng đầu ngày mới?

Đáp: Nếu bạn có 2 lựa chọn, bạn có chọn cách tốt hơn không?

Bạn hãy tự tìm ra cách tốt hơn cho mình bằng cách quan sát giữa 1 ngày bạn có năng lượng cao, tràn đầy sức sống từ đầu ngày mới với 1 ngày có năng lượng bình thường.


2- Xác định Mục tiêu
3- Kế hoạch Hành động
4- Đo lường Kết quả
5- Tra cứu Bản đồ TL
 
 
 
Mô hình Tư vấn này đang được hoàn thiện.
Cám ơn bạn đã ghé thăm! Và hẹn gặp lại bạn vào lần sau.