Chương trình Con Đường Thành Công

Rèn luyện để Thành công

1. Sức Khỏe

Mục Tiêu: Năng lượng sung mãn

Liên kết: Rèn luyện sức khỏe

Chìa khóa luyện tập: 1 phút mỗi ngày / Chiến lược luyện tập phù hợp với tính cách và hoàn cảnh

Thời điểm cần tập trung: 66 ngày thiết lập thói quen luyện tập mỗi ngày


2. Hạnh Phúc

Mục tiêu: Tự Tin mỗi ngày - > chủ động tạo ra Hạnh Phúc

Liên kết: Rèn luyện hạnh phúc

Chìa khóa luyện tập: 1 phút mỗi ngày / Thói quen tư duy tích cực / Năng lực Tự tin

Thời điểm cần tập trung: Khi mới thức dậy, trước khi đi ngủ, những thời điểm bạn bị ảnh hưởng tiêu cực trong ngày


3. Tiền Bạc

Mục tiêu: Tự do Tài chính

Liên kết: Rèn luyện để có Tự do về tài chính

Chìa khóa luyện tập: 1 phút mỗi ngày / Bí quyết Thành công / Tư duy của người Thành công

Thời điểm cần tập trung: 2 năm đầu tiên để thiết lập các thói quen căn bản của người thành công