Chương trình Con Đường Thành Công

Phát triển năng lực

Có nhiều nhóm Năng lực cần phải rèn luyện để đạt được thành công. Ở đây Chương trình chỉ tập trung vào những nhóm Năng lực cơ bản và nền tảng nhất, mà nếu bạn sở hữu, chúng sẽ giúp bạn tạo ra hiệu suất vượt trội hơn hẳn.

 
Năng lực tư duy

- Tập kích não (brainstorming)

- Sử dụng phần mềm Mindmap

 
Năng lực làm việc hiệu quả

- Sử dụng Ma trận thời gian