Chương trình Con Đường Thành Công

Hoạt động năm 2015

- Gặp gỡ đầu năm của Cộng Đồng Con Đường Thành Công

 

Đây là sự kiện dành cho những người đã và đang tham gia các hoạt động chính của Chương trình CĐTC. Sự kiện đã được tổ chức 2 lần vào năm 2012 và 2013. Bắt đầu từ năm 2015, sự kiện Gặp gỡ đầu năm được tổ chức thường niên, nhằm kích hoạt khát vọng thành công đầu năm mới cho những người tham dự. Là một dịp để các thế hệ khác nhau của Cộng Đồng CĐTC gặp gỡ và trao đổi các kinh nghiệm quý báu đã trải nghiệm trong năm cũ.


Cộng Đồng CĐTC gồm những thành viên tham gia thường xuyên các hoạt động của CĐTC, hoạt động Cộng Đồng được triển khai thử nghiệm giai đoạn 2011-2013. Sau giai đoạn tạm ngừng để điều chỉnh cách thức tổ chức cho phù hợp với thực tế và có thể đem lại những thay đổi thực sự mạnh mẽ cho các thành viên tham gia, dự kiến Cộng Đồng CĐTC sẽ chính thức hoạt động trở lại vào tháng 9/2015. Các thành viên tham gia Cộng Đồng CĐTC sẽ cùng nhau rèn luyện, áp dụng các kiến thức tinh hoa được chọn lọc vào thực tế; nhằm tạo ra môi trường phát triển tốt nhất - có thể hỗ trợ từng thành viên đi đến thành công.


Chương trình thử nghiệm Áp dụng Bí quyết thành công vào thực tế (đợt 1)

Thông báo tuyển người tham dự:


Chương trình Con Đường Thành Công CẦN TÌM:

NGƯỜI SẴN SÀNG THEO ĐUỔI THÀNH CÔNG để thử nghiệm những kết quả của Chương trình CĐTC đã khám phá được trong 8 năm qua.


Cách thức: huấn luyện 1-1, và tham gia khóa huấn luyện Tạo bước ngoặc cuộc đời kéo dài 3 tháng (tổ chức một nhóm nhỏ, dựa trên nền tảng hành động thực tế, tuần 1 buổi)

Thời gian thử nghiệm: 2 năm (nếu người tham gia đảm bảo được các tiêu chí phát triển, những người không giữ được tiêu chí thì thời gian sẽ ngắn hơn)


Yêu cầu:
1- Độ tuổi: 19-23 tuổi
2- Có mong muốn đạt được ước mơ của mình, và
* Nam: có khả năng ra quyết định
* Nữ: có khả năng phân tích tình huống
3- Vượt qua bài test của Chương trình

Thời hạn: trong tháng 9, sẽ dừng tuyển khi đã đủ số người tham dự.

Thông tin chi tiết khác: inbox để trao đổi https://www.facebook.com/chuongtrinhconduongthanhcong