Chương trình Con Đường Thành Công

Hành động Hiệu quả

Hiểu thực tế sẽ khác với kế hoạch của bạn

Kiểm tra nguyên tắc Hành động để thành công mỗi khi có thể

Luôn nhớ công thức để thay đổi cuộc đời

Hiểu rõ Nguyên lý để đạt được ước mơ

Xác định vị trí hiện tại của mình, rồi nắm rõ chìa khóa để phát triển

Đừng quên tra cứu Bông hồng chỉ hướng hàng tuần

Đây là nguyên tắc rèn luyện: hãy ra ngoài vùng thoải mái của bạn

Nếu bạn muốn tham dự Chương trình CĐTC, và đồng hành cùng với những người sẽ thành công, hãy xem thông tin ở đây.