Chương trình Con Đường Thành Công

Bước ngoặt cuộc đời

Bạn có thể tạo ra bước ngoặt cho chính mình?


Trong tiểu sử của những người thành công, đều có những sự kiện mang tính bước ngoặt. Họ thay đổi mạnh mẽ sau những thời điểm không thể quên trong cuộc đời của họ. Đứng giữa hai lựa chọn CÓ hay KHÔNG, họ đã lựa chọn hành động. Và cuộc đời họ thay đổi một cách nhanh chóng sau lựa chọn đó.


Tại sao có một số lựa chọn sẽ tạo ra bước ngoặt? Làm thế nào để nhận ra điều đó?

Bước ngoặt sẽ mang đến sự thay đổi: môi trường, hoàn cảnh, mối quan hệ, cơ hội, may mắn, .... Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập đến những bước ngoặt mang tính phát triển bùng nổ, đem lại những thay đổi tốt đẹp.


Đâu sẽ là những lựa chọn bước ngoặt đối với bạn?


Trước khi  bạn tìm ra câu trả lời cho chính mình, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những bước ngoặt đã xảy ra với những người khác.


Bước ngoặt của Napoleon Hill
...
Bước ngoặt của Andy Andrews
...
Câu chuyện của David Ponder
....


Chuyên mục đang được cập nhật. Hẹn gặp bạn vào lần truy cập tới! 

Chúc bạn may mắn!


Xem mục Những điều ít người biết: tại đây