Chương trình Con Đường Thành Công

Bí Quyết do Napoleon Hill khám phá

13 nguyên tắc trong quyển Think & grow rich của Napoleon Hill

"Chúng ta thường không tin tưởng hoặc nghĩ sai hoàn toàn về những gì chúng ta không hiểu. Chúng ta thật ngốc khi tin tưởng rằng những giới hạn sở hữu của chính bản thân mình là thước đo chuẩn xác của giới hạn. Chắc chắn rằng cách nhìn của người khác có điều gì đó "khác thường". BỞI HỌ KHÔNG HỀ GIỐNG CHÚNG TA" - trích trong Lời giới thiệu, quyển Think and grow rich.

1. Mong Muốn

2. Niềm Tin 
3. Tự Ám thị
4. Kiến Thức chuyên sâu
5. Trí Tưởng Tượng 
6. Kế Hoạch có tổ chức
7. Ra Quyết Định
8. Kiên Trì 
9. Sức mạnh của Nhóm Trí tuệ ưu tú
10. Bí mật của sự Chuyển hóa Tình dục
11. Tiềm Thức
12. Bộ Não
13. Giác Quan Thứ 6  


Một số nhân vật đã áp dụng 13 nguyên tắc này mà bạn có thể biết:
- Andrew Carnegie: ông "vua" thép người Mỹ, người đặt hàng để Napoleon Hill tìm ra 13 nguyên tắc này
- Thomas A. Edison: nhà phát minh, doanh nhân người Mỹ 
- Henry Ford: doanh nhân, người sáng lập hãng Ford
- John D. Rockefeller: nhà công nghiệp, ông "vua" dầu mỏ người Mỹ, được coi là người giàu nhất trong những người giàu nhất
- Clement Stone: nhà kinh doanh, nhà từ thiện, tác giả sách sách dạy kinh doanh, người sáng lập tập đoàn bảo hiểm Aon Plc.

- Bob Protor: diễn giả, nhà tư vấn kinh doanh, nhà huấn luyện phát triển cá nhân, người dẫn chuyện trong phim The Secret.


Nghe sách nói quyển Think & grow rich: click vào đây