Chương trình Con Đường Thành Công

1 phút mỗi ngày

Chỉ cần 1 phút mỗi ngày, bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.

Hãy chọn 1 trong 3 lĩnh vực có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ở dưới:

  • Sức Khỏe
  • Hạnh Phúc
  • Tiền Bạc
Sức Khỏe

Click chuột vào hình dưới đây nếu bạn đã sẵn sàng dành 1 phút cho Sức khỏe:Hạnh Phúc
Tiền Bạc
Dành 1 phút để kiểm tra xem cơ chế nào đang chi phối Tâm trí của bạn hôm nay
 

  • Bạn nhìn thấy nhiều may mắn và cơ hội trong ngày
Cơ chế Thành công

Người thành công luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hoàn cảnh.

 

  • Bạn nhìn thấy nhiều trở ngại và rủi ro trong ngày
Cơ chế Thất bại

Người không thể thành công luôn nhìn thấy trở ngại trong mọi hoàn cảnh.

 

  • Bạn thấy bình thường, không may mắn cũng chẳng rủi ro
Bạn đang để Thói quen chi phối.

Hành động theo Thói quen có nghĩa là bạn không chủ động tạo ra sự Thay đổi. 
Nếu bạn chưa thành công, thì cơ chế này sẽ không thể đưa bạn đến thành công.